Geri Kazanım Sistemleri

Mesaj Gönderin

  İletişim

  Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı NO: 41/20

  Beylikdüzü/İSTANBUL

  Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Asit Geri Kazanımı

  Sıcak Galvaniz Daldırma sanayi hattında karbon çelik yüzey temizliği için yüksek hacimlerde hidroklorik asit(HCl) ve su kullanılmaktadır. Zaman ile asit solüsyonun FeCl2 ve Fe konsantrasyonu artmaktadır. Demir konsantrasyonunun artması asidik solüsyonun istenilen kalitede yüzey temizleme işlemi yapmasına engel olmaktadır. Bu neden ile demir miktarı belli bir seviyenin üzerine çıktığında boşaltılmaktadır. Solüsyon yüksek hacimlerde tüketildiği için maliyeti yüksek olmaktadır.  Çürük asit olarak adlandırılan bu solüsyon işletmeden işletmeye farklılık göstermekte olup %12-%18 oranında HCl içermektedir. Çürük asit bertarafa gitmek üzere depolara alınır ve depolardan tankerler yardımı ile bertarafa gönderilir.

  Asit geri kazanım sistemleri ile dekapaj banyolarındaki asidin geri kazanımı sağlanarak birçok avantaj ve çevreye olan zararını en aza indirmesini sağlar.

  Avantajları

  Geri kazanılan asit, sistemde tekrar kullanılması sağlanarak kimyasal sarf maliyetinin düşürülmesi.

  Sistemdeki asit ve metalin seviyelerinin optimum değerlerde olmasını sağlayarak verimin arttırılması ve tüketilen elektrik miktarının azaltılması.

  Sıcak Galvaniz Daldırma sanayinda dekapaj banyolarının boşaltılıp-doldurulmasından kaynaklanan zaman kaybının önlenmesi.

  Banyolardaki asit direkt olarak atılmayacağı için arıtma tesisinin kirlilik yükünün azaltılması, dolayısıyla kostik tüketiminin ve üretilen çamur miktarının azaltılmasıyla oluşacak düşük işletme maliyetinin sağlanması.

  Doldur boşalt şeklinde kullanılan sistemlerde, oluşan asitli atıksuyun aniden atıksu arıtma sistemine verilmesiyle oluşan şok yüklemenin önüne geçilerek arıtma tesisinin daha verimli ve ekonomik çalışmasına olanak sağlanmaktadır.

  Hizmetlerimiz

  Teklif Talep Formu