Arıtma Sistemleri

Mesaj Gönderin

  İletişim

  Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı NO: 41/20

  Beylikdüzü/İSTANBUL

  Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Atıksu Arıtımı

  Atık su arıtımı veya su arıtma sistemi, içme suyu sağlayan ve su kullanan bir sistemdir. Küresel ısınma ve bilinçsiz tüketim gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle su ve su kaynakları azalmaktadır. Bu açıdan suyun yerleşim alanlarında, fabrikalarda, sanayi tesislerinde, sosyal yapılarda yani her yerde insanların kullanıma hazırlanması ve içilmesinden oluşan atık suların arıtımı için kullanılan sistemler giderek yaygınlaşmaktadır. Bu konuda ise patentli ve lisanslı projelere sahip olan Veritas Çevre, tüm işlemleri kolay ve hızlı bir hale getirmektedir.

  Atıksu Arıtımı Nedir?

  Atık suların arıtımı kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilir. Bu açıdan farklı kimyasallar eklenerek kimyasal arıtma yapılır. Bu kimyasallar sudaki kirleticilerle reaksiyona girer ve çöker. Bu durum ise endüstriyel ve evsel atık suların farklı bakterilerin yardımı ile biyolojik olacak biçimde parçalanmasından kaynaklanır. Bundan dolayı atık su arıtımı önemi oldukça büyüktür.

  Atık Su Arıtmanın Amacı Nedir?

  Nüfusun artmasıyla birlikte sanayi fabrikalarının sayısı da artmıştır. Burada atık olarak kullanılan malzemelerin dikkatsizce elden çıkarılması doğal çevreye de zarar vermektedir. Bu durum sadece doğanın dengesini bozmakla kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamı da olumsuz etkiler. Endüstriyel tesislerde ve evlerde insanlar tarafından kirlenen sular kanalizasyon olarak tanımlanabilir. Zamanla bu atıksu çeşitli yüzey, sızıntı, yağmur ve yeraltı suları ile karışır. Bunun sonucunda ise atık suların arıtımı işlemleri yapılır.

  Atık Su Tesisi Nasıl Çalışır?

  Atık su arıtımı tesisleri belirli aşamalardan geçerek çalışır. Su kaynağından arıtma tesisine taşınan su önce havalandırma tankından geçer. Burada sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu artar ve demir ve manganez oksitlenir. Suya istenmeyen koku ve tat veren uçucu maddeler de buharlaşarak atmosfere verilir. Havalandırma ünitesinden sonra klorlama ve ozon arıtma gibi yöntemlerle diğer kirleticilerin mikrobiyal sterilizasyonu ve oksidasyonu sağlanmaktadır. Son aşamada arıtılan su, son dezenfeksiyon işlemine tabi tutularak içme suyu yönetmeliğine uygun olarak kullanım için su dağıtım şebekesine gönderilir.

  Atık Su Arıtımı Hangi Yöntemlerle Sağlanmaktadır?

  Günümüzde atık suların arıtımı için birçok yöntem bir arada kullanılmaktadır. Biyoteknolojinin çevresel uygulamalarından biri olan biyoremediasyon, yaygın olarak nokta kaynaklı dekontaminasyon olarak adlandırılır. Bu yöntemde kirletici içeren substratlar mikroorganizmalar kullanılarak atık arıtma merkezlerine taşınmamaktadır. Alternatif olarak, bir biyoremediasyon yöntemi sağlanabilir. Bu yöntemde suyu insan sağlığına uygun bir yapıda tutmak için kimyasal kullanılmaz. Tüm bu yöntemlerin amacı ise atık suyun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyen bir kullanım yoluyla kirleticilerin arıtılmasıdır. Atık suyun dibine yüzen veya batan katıların uzaklaştırılması fiziksel arıtma yöntemine bağlıdır. Biyolojik ve kimyasal yöntemlerle sudan organik madde ve metalleri uzaklaştırmayı amaçlar. Tüm bu atık su arıtımı sistemlerine ise Veritas Çevre sayesinde ulaşmak mümkündür.

  atiksu scaled

  Hizmetlerimiz

  Teklif Talep Formu