Arıtma Sistemleri

Atık Sularda Renk Giderim Yöntemleri

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sonucunda oluşan atıksular, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarımızda tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde atıksuların, su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj limit değerleri belirlenmiş ve atıksu üreticilerinin bu limit değerleri sağlaması zorunluluğu getirilmiştir.

Günümüzde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde tekstil, gıda, kâğıt, kimya vb. endüstriler için alıcı ortamı korumak amacıyla “renk parametresi” tanımlıdır. Boyar maddeler ve yan ürünler yetersiz arıtma sonucu yıllarca ortamda kalabilmektedir. Atıksularda renk veren maddelerin konsantrasyonu 1 ppm’den düşük olsa dahi gözle görülebilmektedir. Boyar madde içeren atıksuların alıcı ortama deşarjı halinde, alıcı ortamdaki ışık geçirgenliği ve çözünmüş oksijen konsantrasyonu azalması sonucu, alıcı ortamdaki canlı yaşamı zarar görür, oksijen seviyesi düşer, canlılar fotosentez aktivitesini yerine getiremez hale gelir ve dolayısıyla yaşayan canlıların ölümüne sebep olur. Aynı zamanda boyar maddelerin ve yan ürünlerin insan üzerindeki kanserojen ve mutajenik etkilerinden dolayı mutlaka arıtılması gerekmektedir.

Endüstriler Arasında Atık Suyunda Renk Problemiyle En Sık Karşılaşılan Sektörler;

  • Tekstil Endüstrisi
  •  Deri Endüstrisi
  •  Gıda ve İçecek Endüstrisi
  • Kağıt Endüstrisi
  • Kimya ve Petrokimya

Boyar Madde İçeren Atık Sularda Arıtım Yöntemleri;

Atıksularında renk giderimi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanılmaktadır.  Bu proseslerden en çok biyolojik yöntem tercih edilmektedir. Bunun sebebi, biyolojik arıtmanın çevre dostu ve ekonomik olmasıdır.

Çoğu endüstride çıkış suyunun yeniden prosese katılması esastır. Çünkü çoğu endüstride üretim sırasında yüksek miktarlarda su kullanılır. Arıtma çıkış suyu yeniden prosese katılarak su kullanımında tasarrufa gidilebilir ve aynı zamanda doğal kaynak kullanımı azaltılmış olur. Boyar Madde içeren atıksular iyi arıtılmaz ise, deşarj edildiği ortamlarda önemli problemlere yol açabilir veya proseste yeniden kullanımı halinde ürün kalitesinde düşüşler gözlenebilir.

Endüstrilerin faaliyetleri sonucu oluşan  atıksuları ile birlikte çevreye deşarj edilen boyar maddeler, içme sularına, yeraltı sularına veya sulama sularına karışarak meyve ve sebzelere kadar ulaşabilmektedir.  Kompleks yapıdaki atıksuda bulunan boyar maddelerin giderimi de zordur. Tek başına bir proses renk giderimi için yeterli olmaz, farklı proseslerin kombinasyonu şeklinde arıtım gerçekleşir. Hangi arıtma yönteminin kullanılacağı atıksuyun karakterine, konsantrasyonuna, miktarına, deşarj limitlerine ve yeniden kullanılabilme özelliklerine göre değişmektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan patentli prosesin tüm lisans haklarını Veritas Çevre  olarak satın almıştır.

Hizmetlerimiz

Bizimle İletişime Geçin