Arıtma Sistemleri

Mesaj Gönderin

  İletişim

  Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı NO: 41/20

  Beylikdüzü/İSTANBUL

  Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Baca Gazı Arıtımı

  Atıkgaz oluşumu yanma veya proses olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir. Yanma bacalarından çıkan atıkgaz katı veya sıvı yakıt kullanımından dolayı meydana gelir. Proses bacası ise, üretim aşamasında oluşan gazlar için kullanılır.

  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde baca gazlarıyla ilgili emisyon sınır değerleri belirlenmiştir. Bu sınır değerlerin aşılmaması ve sanayi tesislerinin doğaya zarar veren atık gazlarını filtre ederek havaya vermesini sağlayan sistemler baca gazı arıtma sistemleridir.

  Sistemin içinde bulunan su ya da temizleme solüsyonunun özel nozüller aracılığı ile yüksek basınçta atık gazlarla çarpıştırılarak gazda bulunan toksik maddelerin çözünerek arındırılması esasına dayanır. Baca gazı arıtma sistemlerinde % 99 ‘ lara varan arıtma verimi sağlanabilir. Tüm baca gazı çıkışı olan tesislerde kullanılır.

  Hizmet Alanlarımız

  • Solvent ve VOC arıtma sistemleri kurulması
  • Gaz yıkama (wet scrubber) kulelerinin projelendirilip uygulanması
  • Koku giderim sistemlerinin tasarımı ve yapımı
  • Biyofiltre sistemlerinin tasarımı ve uygulanması
  • H2S giderim sistemleri
  • Gaz ve toz toplama sistemlerinin projelendirilmesi ve yapılması
  • Toz tutucu siklonların uygulanması
  • Gaz arıtımı için aktif karbon filtrasyonu sistemlerinin kurulumu

  Hizmetlerimiz

  Teklif Talep Formu