İyon Değiştirme Sistemleri

Mesaj Gönderin

  İletişim

  Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı NO: 41/20

  Beylikdüzü/İSTANBUL

  Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  İyon Değiştirme Sistemleri

  Yumuşatma Sistemleri

  Su yumuşatma sistemi, temel olarak suyun sertliğine sebep olan kalsiyum(Ca) ve magnezyum(Mg) minerallerinin sudan uzaklaştırılma işlemidir. Yumuşatma işlemi; sodyum(Na) form halinde bulunan katyonik reçinenin suda bulunan Ca ve Mg iyonlarını yakalayarak reçinenin yapısında bulunan Na iyonlarını bırakması ile gerçekleşir. Na iyonlarının tükenmesi ile reçine görevini yapamaz, bu durumda sistem otomatik olarak tuzlu su ile rejenere edilerek tekrar servise alınır.

  Endüstriyel tip yumuşatma reçinesinin yanı sıra NSF sertifikalı içme suyu ve gıdada kullanılabilen reçineler de mevcuttur.

  Sert sudan kaynaklanan problemler :

  Endüstride en büyük sorunlardan biri kazanlarda kireç tabakası oluşturarak ısı kaybına neden olmasıdır. Yıkama prosesi kullanan sektörlerde yıkama sonrası yüzey kalitesini etkileyerek ürünün istenilen kalitede olmamasına neden olmaktadır.

  Evsel kullanımda ise sert su nedeniyle çamaşır ve bulaşık makinelerinde sistemlerinde kireç birikmesine, enerji sarfiyatını artırır ve zaman ile bozulmasına neden olur. Bunun yanı sıra sert su ile yıkanan giysiler zamanla solar, deterjanın köpürmesini engeller ve kimyasal kullanımını artırır. Bulaşık makinelerinde bulaşıkların lekeli kalmasına ve yüzeylerde çizilmelere neden olur.

  Kullanım Alanları:

  • Tekstil endüstrisi yıkama suları
  • Metal endüstrisi yıkama suları
  • Kazan besleme suyu öncesinde ön arıtma sistemi
  • Kuyu suyu arıtılması
  • Reverse osmosis öncesinde ön arıtma sistem
  • Kimya endüstrisi
  • İlaç endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Oteller
  • Alış-veriş merkezleri
  • Villalar

  Veritas Çevre olarak yumuşatma sistemini, suyun özelliklerine göre istenilen kaliteye uygun hale getirilecek şekilde projelendirip en kaliteli malzemelerden üretmekteyiz.

  Çalışmalarımız, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile ortak yürütülmektedir.

  Demineralizasyon Sistemleri

  Deiyonizasyon olarak da adlandrırılan arıtma sistemleri, proseslerinde yüksek kalitede saf su gereksinimi olan endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere suyun kalitesine göre tasarlanmaktadır. Ham Suyun içinde bulunan negatif ve pozitif yüklü iyonların uzaklaştırılması için kurulan sistemlerdir.

  Demineralizasyon Sistemi, su içerisindeki minerallerin yani katyon ve anyon iyonlarının giderilmesi işlemidir. Bu işlem proseste yer alan ve içerisinde reçine dolgusu bulunan iyon değiştiriciler vasıtasıyla yapılır. Katyon iyonlarının giderildiği üniteye Katyon Değiştirici, anyon iyonlarının giderildiği üniteye de Anyon Değiştirici denir. Her iki cins reçineyi bir arada bulunduran, yani hem anyonik hem de katyonik iyonların giderildiği üniteye Karışık Yatak İyon Değiştirici (Mixed Bed) denir.

  Katyonik ve anyonik iyonlarından arındırılması ile yüksek oranda saf su elde edilir. Kullanım sonucu reçinelerin doygunluğa ulaşarak işlem verimi azalır bu durumda katyonik reçine asit ile anyonik reçine kostik ile rejenere edilir. Rejenerasyon işlemi sayesinde reçineler azalan verimi geri kazanır. Deiyonizasyon işlemi, su kalitesi ve ekonomisi, iyon değiştirme tipi ve rejenerasyon şekli gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.

  Kullanım Alanları :

  • Otomotiv Endüstrisi
  • Saf Su İhtiyacının Yoğun Olduğu Endüstriyel Tesisler
  • Kimya Ürünlerinde
  • Kozmetik Ürünlerde
  • İlaç Sanayinde
  • Yüzey Kaplama İmalathanelerinde
  • Cam Sanayi
  • Laboratuvarlar
  • Enerji Sektörü

  Veritas Çevre olarak demineralizasyon sistemini, suyun özelliklerine göre istenilen kaliteye uygun hale getirilecek şekilde projelendirip en kaliteli malzemelerden üretmekteyiz.

  Çalışmalarımız, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile ortak yürütülmektedir.

  Nitrat ve Sülfat Giderim Sistemleri

  Genellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerin kuyu sularında gübrelemeden yani amonyumdan(NH4) kaynaklı yoğun nitrat(NO4) ve sülfat(SO4) içeriğine rastlanır. İçme ve kullanma sularında azami miktarlardan fazla olması zararlıdır.

  Azami Değerler:

  • Amonyum NH4: 0,5 mg/L
  • Nitrit NO2: 0,5 mg/L
  • Nitrat NO3: 50 mg/L
  • Sülfat SO4: 250 mg/L

  Kuyu suyu çiftliklerde hayvanların içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ancak belirtilmiş olan değerlerin üstünde zararlı maddelerin içermesi halinde hayvanların sağlığında bozulmalar ve hata ölümler gerçekleşir.

  Giderim yöntemleri arasında ilk yatırım maliyeti, alan,  işletme maliyeti ve kolaylığı açısından en uygun arıtma sistemi iyonik reçine ile giderim sistemidir.

  Kullanım Alanları:

  • Kuyu Suyu Arıtılması
  • Gıda Sektörü
  • Oteller
  • Alışveriş Merkezleri
  • Villalar

  Veritas Çevre olarak nitrat ve sülfat giderim sistemini, suyun özelliklerine göre istenilen kaliteye uygun hale getirilecek şekilde projelendirip en kaliteli malzemelerden üretmekteyiz.

  Hizmetlerimiz

  Teklif Talep Formu